Đạo đức nghề nghiệp môi giới bất động sản

Từ ngày ra trường đi làm, admin được tiếp xúc với cũng nhiều các quy tắc đạo đức nghề nghiệp (Code of Ethics and conduct). Khi là thành viên của mỗi hiệp hội, mỗi công ty, admin lại được kí vào một thỏa thuận nào đó, trong đó thể hiện quy tắc ứng xử, đạo đức hoạt động của mỗi thành viên trong tổ chức. Nhẹ thì cần ký vào một biên bản thỏa thuận khi gia nhập. Chặt chẽ hơn, với các công ty mà đạo đức nghề nghiệp được đặt lên hàng đầu và coi là giá trị cốt lõi, thì định kỳ hàng năm phải học và trải qua nhiều bài test. Chỉ cần vi phạm là sẽ chịu hình phạt rất nặng, thậm chí là chấm dứt cộng tác.

Kinh nghiệm cho thấy, để một quy tắc được áp dụng hiệu quả, thì ngoài việc đưa ra quy chế, cũng rất cần các bên liên quan từ trên xuống dưới, phải nghiêm túc áp dụng ngay từ đầu, để các quy tắc đó được thực thi trên thực tế và thực sự là một chuẩn mực. Dường như, điều này ở Việt Nam còn xa lạ lắm!

Ngày hôm nay, admin đi tham dự buổi ra mắt Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của môi giới bất động sản. Quy tắc này áp dụng dành riêng cho các nhà môi giới đã và sẽ đăng kí để làm thành viên của hiệp hội.

Đọc tham khảo một số điều của bộ Quy tắc này, có lẽ để tránh đi vào lối mòn của các Quy tắc nghề nghiệp khác, sẽ cần lắm sự tham gia “có trách nhiệm” và “thực chất” của rất nhiều bên để nâng tầm hẳn lên một nghề nghiệp, một thị trường bất động sản còn chưa nhiều sự minh bạch và chuyên nghiệp. Một nghề nghiệp, mà vốn rất được coi trọng ở các thị trường phát triển khác.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *